Ruch zwierząt w schronisku

 

Schronisko jest przystosowane  do pobytu 150 psów i 50-70  kotów. Przekroczenie tej granicy pociąga za sobą konsekwencje w postaci  zwiększonej  śmiertelności spowodowanej   rozwojem wirusów wśród kotów czy też wzajemną agresja psów, która prowadzi do niebezpiecznych pogryzień, a nawet zagryzień.  
Taka sytuacja wypacza nadrzędny cel jakim jest opieka schroniskowa.

PSY 2018
 
     RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - PSY 2018 r.
 
 
 
ROK 2018
Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
 
Adopcja w tym 
odeb.właś.
 
Padłe
 
Eutanazja
 
Pozostało
Styczeń 160 47 40/15 0 1 166
Luty                  166 35 37/16 0 0 164
Marzec 164 47 35/16 0 2 174
Kwiecień 174 27 26/5 1 2 172
Maj 172 54 50/13 1 2 173
Czerwiec            
Lipiec            
Sierpień            
Wrzesień            
Październik            
Listopad            
Grudzień            
Razem   210 188/65 2 7  
            

KOTY 2018
 
RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - KOTY 2018 r.
 
 
 
ROK 2018
Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
 
Adopcja
 
Padłe
 
Eutanazja
 
Pozostało
Styczeń 43 4 15 0 1 31
Luty 31 6 8 0 0 29
Marzec 29 14 12 1 4 26
Kwiecień 26 23 10 5 5 29
Maj 29 24 9 1 2 41
Czerwiec            
Lipiec            
Sierpień            
Wrzesień            
Październik            
Listopad            
Grudzień            
Razem   71 54 7 12  
                                                                                              

PSY 2017
     RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - PSY 2017 r.
 
 
 
ROK 2017
Ilość z poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
 
Adopcja w tym 
odeb.właś.
 
Padłe
 
Eutanazja
 
Pozostało
Styczeń 176 49 47/22 2 2 174
Luty                  174 51 42/17 2 3 178
Marzec 178 42 47/13 0 0 173
Kwiecień 173 47 54/24 0 2 164
Maj 164 38 29/16 0 2 171
Czerwiec 171 38 37/17 2 2 168
Lipiec 168 48 46/18 0 2 168
Sierpień 168 56 52/22 2 1 169
Wrzesień 169 49 38/16 3 3 174
Październik 174 41 49/12 0 0 166
Listopad 166 29 34/12 1 2 158
Grudzień 158 45 41/14 2 0 160
Razem   533 516 14 19  
            

KOTY 2017
RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - KOTY 2017 r.
 
 
 
ROK 2017
Ilość z
poprzedniego
miesiąca
Ilość
przyjętych
 
Adopcja
 
Padłe
 
Eutanazja
 
Pozostało
Styczeń 47 13 14 3 0 43
Luty 43 17 18 2 2 38
Marzec 38 6 7 7 2 28
Kwiecień 28 13 6 1 2 32
Maj 32 23 7 1 2 45
Czerwiec 45 29 19 0 2 53
Lipiec 53 34 29 0 2 56
Sierpień 56 53 43 6 3 57
Wrzesień 57 55 35 1 2 74
Październik 74 40 30 11 2 71
Listopad 71 16 20 4 2 61
Grudzień 61 8 19 6 1 43
Razem   307 247 42 22  
                                                                                              

PSY 2016


RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - PSY 2016 r.
 

 

 

ROK 2016

Ilość z poprzedniego
miesiąca

Ilość
przyjętych

 

Adopcja/
odeb.
przez
właś

 

 

Padłe

 

Eutanazja

 

Pozostało

Styczeń

213 41 48/21 0 3 203

Luty

203 37 39/15 2 2 197

Marzec

197 47 39/12 2 2 201

Kwiecień

201 27 30/6 0 3 195

Maj

195 38 33/8 1 3 196

Czerwiec

196 23 36/8 1 1 181

Lipiec

181 37 29/5 0 1 188

Sierpień

188 28 34/12 1 1 180

Wrzesień

180 33 32/11 2 1 178

Październik

178 30 35/9 1 2 170

Listopad

170 63 29/13 2 3 199

Grudzień

199 30 45/12 4 4 176

Razem

 

434

429

16

26

 


KOTY 2016
 

RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - KOTY 2016 r.

 

 

 

ROK 2016

Ilość z
poprzedniego
miesiąca

Ilość
przyjętych

 

Adopcja

 

Padłe

 

Eutanazja

 

Pozostało

Styczeń

59 6 7 2 5 51

Luty

51 7 7 5 0 46

Marzec

46 12 10 1 0 47

Kwiecień

47 15 10 1 2 49

Maj

49 20 4 4 2 59

Czerwiec

59 20 12 6 2 59

Lipiec

59 24 16 8 4 55

Sierpień

55 29 10 3 8 63

Wrzesień

63 25 13 9 7 59

Październik

59 34 23 4 2 64

Listopad

64 19 17 3 3 60

Grudzień

60 13 20 3 3 47

Razem

 

224

149

49

38

 


PSY 2015

RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - PSY 2015 r.

 

 

 

ROK 2015

Ilość z poprzedniego miesiąca

Ilość przyjętych

 

Adopcja

 

Padłe

 

Eutanazja

 

Pozostało

Styczeń

226

39

46

0

0

219

Luty

         219

         29

       23

      4

          5

       216

Marzec

            216

                37

           31

         0

      2

       220

Kwiecień

        220

         19

        29

     1

       1

    208

Maj

            208

          26

          22

          2

         0

         210

Czerwiec

            210

        27

24

0

1

212

Lipiec

      212

      28

      34

    2

 1

        203

Sierpień

          203

          54

          29

      2

                2

       224

Wrzesień

          224

        31

     42

     2

          3

     208

Październik

          208

         25

        27

          1

       2

       203

Listopad

         203

         43

         21

         3

         4

         218

Grudzień

      218

        31

        31

          1

          4

         213

Razem

 

389

359

18

25

 

 

 

KOTY 2015

RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - KOTY 2015 r.

 

 

 

ROK 2015

Ilość z poprzedniego miesiąca

Ilość przyjętych

 

Adopcja

 

Padłe

 

Eutanazja

 

Pozostało

Styczeń

78

2

4

0

2

74

Luty

           74

         7

        5

          0 

        2

         74

Marzec

                   74

                 2

                4

               2

                 1

          69

Kwiecień

       69

         7

        6

    2

      4

   64

Maj

            64

          29

          4

         3

       3

         83

Czerwiec

83

         22

       7

       11

           2

         85

Lipiec

      85

       21

         13

       5

          6

        82

Sierpień

          82

          16

          12

      11

     1

       74

Wrzesień

          74

         31

       17

       12

           3

       73

Październik

          73

         32

        21

          11

       4

        69

Listopad

         69

         10

         16

       3

         2

         58

Grudzień

      58

       11

        7

        2

          1

         59

Razem

 

      190

      116

              62

         31

59

 

 

PSY 2014

RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - PSY 2014 r.

 

ROK 2014

Ilość z poprzedniego miesiąca

Ilość przyjętych

Adopcja

Padłe

Eutanazja

Pozostało

Styczeń

242 39 26 3 5 247

Luty

247 20 23 1 2 241

Marzec

241 23 36 1 3 224

Kwiecień

224 19 26 1 2 214

Maj

214 41 39 1 1 214

Czerwiec

214 37 26 2 0 223

Lipiec

223 35 35 3 1 219

Sierpień

219 53 37 1 1 233

Wrzesień

233 33 33 2 0 231

Październik

231 33 39 0 2 223

Listopad

223 42 29 1 3 232

Grudzień

232 28 32 0 2 226

Razem

-

403 383 15 21  

       

 


KOTY 2014

RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - KOTY 2014 r.

 

ROK 2014

Ilość z poprzedniego miesiąca

Ilość przyjętych

Adopcja

Padłe

Eutanazja

Pozostało

Styczeń

77 6 12 1 2 68

Luty

68 5 3 0 3 67

Marzec

67 5 9 1 1 61

Kwiecień

61 17 10 3 3 62

Maj

62 24 5 2 1 78

Czerwiec

78 27 17 3 2 83

Lipiec

83 30 10 15 6 82

Sierpień

82 27 11 9 0 89

Wrzesień

89 32 10 4 2 105

Październik

105 31 24 12 1 99

Listopad

99 23 18 17 1 86

Grudzień

86 11 11 5 3 78

Razem

  238 140 72 25  

PSY 2013

 RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - PSY 2013 r.

 

 

 

ROK 2013

Ilość z poprzedniego miesiąca

Ilość przyjętych

 

Adopcja

 

Padłe

 

Eutanazja

 

Pozostało

Styczeń

237

43

34

1

0

245

Luty

           245

          46

         37

          6

           2

         246

Marzec

           246

          30

         25

          4

           3

         244

Kwiecień

           244

          21

         22

         2

           4

         237

Maj

           237

          26

         28

         1

           1

         233

Czerwiec

           233

          35

         25

         2

           2

         239

Lipiec

           239

          34

         27

         1

           4

         241

Sierpień

           241

          40

         42

        4

           1

         234

Wrzesień

           234

          41         23        1           3

      248

Październik

    248

40 27 1 0 260!!!

Listopad

  260

24 29 0 3 252!!!

Grudzień

    252

37 40 4 3

242

Razem

 

    417    

359 27 26

 

       

 


KOTY 2013

RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - KOTY 2013 r.

 

 

 

ROK 2013

Ilość z poprzedniego miesiąca

Ilość przyjętych

 

Adopcja

 

Padłe

 

Eutanazja

 

Pozostało

Styczeń

91

3

12

3

7

72

Luty

             72

           5

            4

           3

           2

           68

Marzec

             68

           5

            7

           0

           3

           63

Kwiecień

             63

           6

           8

           2

           3

           56

Maj

             56

          26

           2

           3

            4

           73

Czerwiec

             73

          30

         16

           4

            4

           79

Lipiec

             79

           37

          12

           5

            5

           94

Sierpień

             94

           23

           16

          13

            3

           85

Wrzesień

              85

             42               13              12               2              100

Październik

        100

26 13 20 4 89

Listopad

  89

18 12 5 4 86

Grudzień

      86

13 12 3 7 77

Razem

 

      234  

127 73 48

 

 


PSY 2012

 RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - PSY 2012 r.

 

 

 

ROK 2012

Ilość z poprzedniego miesiąca

Ilość przyjętych

 

Adopcja

 

Padłe

 

Eutanazja

 

Pozostało

Styczeń

230

47

37

4

2

234

Luty

           234

         38

         33

         1

           5

         233

Marzec

           233

         37

         45

         0 

           1

         224

Kwiecień

           224

         44

         29

         3

           2

         234

Maj

           234

         45

         58

         3

           3

         215

Czerwiec

           215

         37

         27

         2

           2

         221

Lipiec

           221

         45

          27

       12

           9

         218

Sierpień

           218

         36

          31

         6

           4

         213

Wrzesień

           213

          34

          27

         1

          3

         216

Październik

          216

          60

          42

         2

          1

         231

Listopad

          231

           33

           30

         2

          0

         232

Grudzień

          232

           50

           39

         4

           2

         237

Razem

 

        506

         425

        40

         34

         237

       

 


Koty 2012

 

 RUCH ZWIERZĄT W SCHRONISKU - KOTY 2012 r.

 

 

 

ROK 2012

Ilość z poprzedniego miesiąca

Ilość przyjętych

 

Adopcja

 

Padłe

 

Eutanazja

 

Pozostało

Styczeń

83

11

16

0

2

76

Luty

             76

           15

           8

           0

            2

           81

Marzec

             81

             8

          12

           2

            5

           70

Kwiecień

             70

           15

           2

           2

            1

           80

Maj

             80

           14

           4

           3

            3

           84

Czerwiec

             84

           36

         13

           0

            1

          106

Lipiec

           106

           32

           8

           21

            6

          103

Sierpień

           103

           33

          18 

          11

            6

          101

Wrzesień

           101

           63

          14

            8

            5

          137

Październik

           137

           29

          21

           12

           13

          120

Listopad

           120

           22

          23

            8

            4

          107

Grudzień

           107

           13

          11

            10

            8

            91

Razem

 

         291

         150

           77

           56

 

 


Ruch zwierząt w schronisku - PSY 2011

   

 

 

  Ilość z
 poprzedniego 
miesiąca
Ilość
 przyjętych 
 Razem   Adopcja   Padłe   Eutanazja   Pozostało 
Styczeń 205 42 247 29 2 1 215
Luty 215 22 237 25 0 1 211
Marzec 211 39 250 28 2 2 218
Kwiecień 218 26 244 24 1 4 215
Maj 215 33 248 30 0 1 217
Czerwiec 217 21 238 36 2 1 199
Lipiec 199 43 242 32 6 3 201
Sierpień 201 67 268 35 13 2 218
Wrzesień 218 41 259 31 5 2 221
Październik 221 41 262 17 9 3 233
Listopad    233 40 273 33 2 2 236
Grudzień 248 37 273 39 4 0 230
                                           Razem            452                                    357            46                22         

 

 


Ruch zwierząt w schronisku - KOTY 2011

  

  Ilość z
 poprzedniego 
miesiąca
Ilość
 przyjętych 
 Razem   Adopcja   Padłe   Eutanazja   Pozostało 
Styczeń 93 4 97 14 1 3 79
Luty 79 8 87 9 0 4 74
Marzec70 74 10 84 12 1 4 67
Kwiecień 67 5 72 7 1 2 62
Maj 62 14 76 7 0 2 67
Czerwiec 67 15 82 7 1 2 72
Lipiec 72 19 91 11 0 3 77
Sierpień 77 19 96 9 5 1 81
Wrzesień 81 24 105 14 4 3 84
Październik 84 35 119 10 7 4 98
Listopad 98 6 104 7 8 5 84
Grudzień 84 9 93 8 1 1 83

                                                                    165                                   104             30                33


Ruch zwierząt w schronisku - PSY 2010

 

  Ilość z
 poprzedniego 
miesiąca
Ilość
 przyjętych 
 Razem   Adopcja   Padłe   Eutanazja   Pozostało 
Styczeń 202 33 235 35 0 3 197
Luty 197 34 231 27 0 2 202
Marzec 202 31 233 28 0 2 203
Kwiecień 203 38 241 44 2 3 192
Maj 192 38 230 29 1 2 198
Czerwiec 198 42 240 26 0 4 210
Lipiec 210 27 237 31 2 1 203
Sierpień 203 39 242 37 2 1 202
Wrzesień 202 43 245 24 2 0 219
Październik 219 36 255 26 2 1 226
Listopad 226 36 262 34 1 3 224
Grudzień 224 33 257 45 2 5 205

Ruch zwierząt w schronisku - KOTY 2010

 

 

Ilość z
poprzedniego 
miesiąca

Ilość  przyjętych   Razem   Adopcja   Padłe   Eutanazja  Pozostał
Styczeń 97 103 93 
 Luty 93 95  83 
 Marzec 83 90  78 
 Kwiecień 78  15  93  11  80 
 Maj 80  16  96  85 
 Czerwiec 85  21  106  96 
 Lipiec 96  22  118  7 13  3 95 
 Sierpień 95 21 116  23  4  6 83
 Wrzesień 83 42  125  8  6  6  105
 Październik  105  21  126  12  13  6  95
 Listopad  95  22  117  8  3  5  101
 Grudzień  101  6  107  8  5  1  93

 


Statystyka 2009 - Psy

 

Ilość psów na dzień 01-01-2009 r 191 szt.
Przyjęto w 2009 r 410 szt.
Adoptowano w 2009 r 363 szt.
Eutanazje 23 szt.
Padnięcia 13 szt.
Ilość psów na dzień 31-12-2009 202 szt.

Statystyka 2008 - Psy

Ilość psów na dzień 01-01-2008 r 178 szt.
Przyjęto w 2008 r 451 szt.
Adoptowano w 2008 r 399 szt.
Eutanazje 20 szt.
Padnięcia 19 szt.
Ilość psów na dzień 31-12-2008 r 191 szt.


Statystyka 2007 - Psy

 

Ilość psów na dzień 01-01-2007 147 szt.
Przyjęto w 2007 r 408 szt.
Adoptowano w 2007 r 337 szt.
Eutanazja 17 szt.
Padnięcia 20 szt.
Ucieczki 3 szt.
Ilość psów na dzień 31-12-2007 178 szt.

 


Statystyka 2006 - Psy

 

Ilość psów na dzień 01-01-2006 r 95 szt.
Przyjęto w 2006 r 437 szt.
Adoptowano w 2006 r 346 szt.
Eutanazje 22 szt.
Padnięcia 17 szt.
Ilość psów na dzień 31-12-2006 147 szt.

Statystyka Koty -2009

 

Ilość kotów  na dzień 01-01-2009 r  82 szt.
Przyjęto w 2009 r 268 szt.
Adoptowano w 2009 r 142 szt.
Eutanazje   47 szt.
Padnięcia    64szt.
Ilość kotów na dzień 31-12-2009    97szt.

Statystyka 2008 - Koty

 

Ilość kotów na dzień 01-01-2008 r 77 szt.
Przyjęto w 2008 r 254 szt.
Adoptowano w 2008 r 142 szt.
Eutanazje 46 szt.
Padnięcia 61 szt.
Ilość kotów na dzień 31-12-2008 82 szt.

Statystyka 2007 - Koty

 

Ilość kotów na dzień 01-01-2007 r 71 szt.
Przyjęto w 2007 r 243 szt.
Adoptowano w 2007 r 140 szt.
Eutanazje 28 szt.
Padnięcia 69 szt.
Ilość kotów na dzień 31-12-2007 77 szt.

 


Statystyka 2006 - Koty

 

Ilość kotów na dzień 01-01-2006 r 56 szt.
Przyjęto w 2006 r 207szt.
Adoptowano w 2006 r 115 szt.
Eutanazje 19 szt.
Padnięcia 55 szt.
Ilość kotów na dzień 31-12-2006 71 szt.

Imieniny obchodzą:

posłuchaj piosenki "Pieskie serce"

O nas


Schronisko dla bezdomnych zwierząt
"Kundelek" w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 3

Logowanie

Email
Hasło

Newsletter

Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Odwiedziny:
3870451
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]